آیا میدانید :   تنها کانال رسمی گلچین آنلاین در تلگرام  این کانال  است ؟

# اشتراک مجموعه قیمت
1 لایسنس Extra watch یک دامنه خرید لاینسنس 100000 ریال
2 لایسنس HDvideoshare (یک دامنه) خرید لاینسنس 500000 ریال
3 لایسنس Yendif videoshare (یک دامنه) خرید لاینسنس 500000 ریال
4 لایسنس js support Ticket (یک دامنه) خرید لاینسنس 250000 ریال