آیا میدانید :   تنها کانال رسمی گلچین آنلاین در تلگرام این کانال است و گلچین آنلاین هیچ کانال دیگری در تلگرام ندارد؟

# اشتراک مجموعه قیمت
1 لایسنس Extra watch یک دامنه خرید لاینسنس 100000 ریال
2 لایسنس HDvideoshare (یک دامنه) خرید لاینسنس 200000 ریال
3 لایسنس Yendif videoshare (یک دامنه) خرید لاینسنس 200000 ریال